Bestuur

Bestuur SBH (Stichting Bedrijventerreinen Hellevoetsluis)

Voorzitter:
Open vacature

 

Secretaris:
Danny Reichardt (voorzitter KVO-B)
danny@ri-jo.nl

 

Penningmeester:
Dirk de Pijper (plaatsvervangend voorzitter SBH)

d.depijper@gebuvolco.nl

 


Algemeen bestuurslid:
Kevin van Amen
kevin@hanova.nl


Algemeen bestuurslid:
Roland Martinus
r.martinus@lindeloof.nl

 


Algemeen bestuurslid:
Ton van de Schelde
ton@kickersbloem3.nl

 


Algemeen bestuurslid:
Thecla van Herp
thecla@2-ndchance.nl

 

Namens de Gemeente Helevoetsluis:
Leon van den Bulk
l.bulk@hellevoetsluis.nl

 

Notuliste:
Mariëlle van der Linde
marielle.zwartewaal@gmail.com